Ocena ryzyka zawodowego

Niniejszy sklep powstał w celu ułatwienia pracy pracodawcom, specjalistom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organom kontrolującym. Oferowany przez nas produkt - Ocena Ryzyka Zawodowego, to jeden z podstawowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa na stanowisku pracy, a jednocześnie najczęściej kontrolowany przez inspektorów pracy. Obowiązek opracowania tego dokumentu oraz zapoznania z nim pracownika spoczywa na pracodawcy. Jednak w praktyce, dzięki doświadczeniu, posiadanej wiedzy i umiejętnościom przed wyzwaniem oszacowania ryzyka stawia się specjalistów BHP. Niestety opracowanie takiej dokumentacja, to nie tylko wyzwanie, ale i godziny poświęconej pracy. Często zdarza się, że pomimo włożonego wysiłku, dokument jest chaotyczny, niespójny, a pracownik nie potrafi go odczytać, co gorsza forma utrudnia pracę organom kontrolującym! Wychodzimy temu naprzeciw! Oferujemy profesjonalny produkt dokumentację oceny ryzyka zawodowego na niemal każde stanowisko pracy, zgodnie z ogólną klasyfikacją zawodów.

Dokumentacja jest gotowa do wdrożenia w zakładzie pracy, ale może również stanowić bazę, którą z łatwością można dostosować do potrzeb zakładu pracy, czy specyfiki stanowiska pracy. Dostępna w wersji elektronicznej, dzięki możliwości edycji, może służyć przez lata, uzupełniania o wprowadzane na stanowisku zmiany. Ułatwi pracę nie tylko pracodawcy, ale i specjaliście, a i inspektor będzie zadowolony z łatwej i przyjemnej kontroli. Nad poprawnością dokumentacji, zgodnością z obowiązującym prawem oraz zadowoleniem klientów czuwa mgr inż. Agnieszka Magiera - Specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.