Rolnicy, Ogrodnicy, Leśnicy i Rybacy

Kolejna liczna grupa zawodowa to rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy. Specyfika pracy powoduje wiele różnorakich zagrożeń. Wynikają one ze sposobu wykonywania czynności, organizacji stanowiska pracy w terenie, obsługiwanego sprzętu, urządzeń i wyspecjalizowanych maszyn oraz przebywania w dużej mierze na zewnątrz pomieszczeń. Pomimo, iż grupa ta ulega mniejszej ilości wypadków przy pracy, niż pozostałe grupy zawodowe, ze względu na wyjątkowe warunki pracy, podstawą jest opracowanie dla nich dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Pozwoli ona na uniknięcie wielu zagrożeń związanych z wykonywaniem czynności zawodowych. Określi sposoby organizacji pracy ograniczające możliwość wystąpienia zagrożenia. Zminimalizuje skutki poprzez wskazanie środków profilaktycznych.

Ocena ryzyka zawodowego dla rolników, ogrodników, leśników, rybaków

Oferowana przez nas ocena ryzyka zawodowego, opracowana przez wykwalifikowany zespół specjalistów to nie tylko zbiór treści merytorycznej. To przede wszystkim kompletna dokumentacja, którą można wykorzystać w sposób praktyczny, w celu eliminowania wypadków przy pracy tej grupy zawodowej. Według obowiązujących przepisów każdy pracownik powinien zostać zapoznany z oceną ryzyka zawodowego przed przystąpieniem do pracy. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy. Dzięki naszemu programowi, zamówioną dokumentację można otrzymać w wersji elektronicznej, natychmiast po zaksięgowaniu płatności, a dzięki możliwości edycji pliku, dostosować do potrzeb zakładu pracy. Kompletność dokumentacji pozwala jednak na jej szybkie wdrożenie bez konieczności wprowadzania zmian.

Baca

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Chirurg pielęgniarz drzew

Cena: 47.90

Dostępność: NATYCHMIAST

Dojarz

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Drwal / pilarz drzew

Cena: 47.90

Dostępność: NATYCHMIAST

Hodowca bydła

Cena: 47.90

Dostępność: NATYCHMIAST

Hodowca drobiu

Cena: 47.90

Dostępność: NATYCHMIAST

Hodowca inwentarza mieszanego

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Hodowca jedwabników

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Hodowca koni

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Hodowca owiec

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Hodowca ptaków

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Hodowca ryb

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Hodowca trzody chlewnej

Cena: 47.90

Dostępność: NATYCHMIAST

Hodowca zwierząt domowych

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Hodowca zwierząt futerkowych

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Hodowca zwierząt laboratoryjnych

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Hodowca zwierząt pracujący na własne potrzeby

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Juhas

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Kierownik gospodarstwa ogrodniczego

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Kierownik gospodarstwa upraw mieszanych

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Kierownik małego przedsiębiorstwa hodowli drobiu

Cena: 47.90

Dostępność: NATYCHMIAST

Kierownik małego przedsiębiorstwa sadowniczego

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Kierownik małego przedsiębiorstwa upraw polowych

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Masztalerz

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Ogrodnik

Cena: 47.90

Dostępność: NATYCHMIAST

Ogrodnik - uprawa grzybów jadalnych

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Ogrodnik - uprawa roślin ozdobnych

Cena: 47.90

Dostępność: NATYCHMIAST

Ogrodnik - uprawa warzyw polowych

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Ogrodnik - uprawy pod osłonami

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Ogrodnik producent nasion

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Ogrodnik szkółkarz

Cena: 47.90

Dostępność: NATYCHMIAST

Ogrodnik terenów zieleni

Cena: 47.90

Dostępność: NATYCHMIAST

Pielęgniarz trawników / murawy (greenkeeper)

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Pozostali hodowcy drobiu

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Pozostali hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Pozostali hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Pozostali ogrodnicy

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Pozostali robotnicy leśni i pokrewni

Cena: 47.90

Dostępność: NATYCHMIAST

Pozostali rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Pozostali rolnicy upraw mieszanych

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Pozostali rolnicy upraw polowych

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Pozostali sadownicy

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Pracownik wylęgarni drobiu

Cena: 47.90

Dostępność: NATYCHMIAST

Producent i zbieracz ziół

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Producent żywności ekologicznej

Cena: 47.90

Dostępność: 3-5 dni roboczych

Pszczelarz

Cena: 47.90

Dostępność: NATYCHMIAST

Robotnik leśny

Cena: 47.90

Dostępność: NATYCHMIAST

Rolnik

Cena: 47.90

Dostępność: NATYCHMIAST

Produkty 1 - 50 z 64