Ocena ryzyka zawodowego - Wozak zrywkarz

ORZ-1799 - Wozak zrywkarz

Oferujemy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku - Wozak zrywkarz. Jest to kompletny dokument, gotowy do wdrożenia w zakładzie pracy i przekazania pracownikowi. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego to oszacowanie ryzyka występującego na stanowisku pracy ujętego, w tym przypadku, w formie tabelarycznej. Niniejsza ocena ryzyka zawodowego została opracowana zgodnie z obowiązującą normą PN-N-18002.

Obecne przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek określenia poziomu wystąpienia zagrożenia na danym stanowisku pracy i zapoznania z nim pracowników. Powyższy obowiązek jest egzekwowany przez organy kontrolujące, w praktyce natomiast, jest to jeden z najczęściej sprawdzanych dokumentów. Ilość dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika oraz jego bezpieczeństwem podczas pracy jest ogromna. Dodatkowo opracowanie oceny ryzyka zawodowego wiąże się z poświęconym czasem. Dlatego warto sięgnąć po gotowy dokument. Dzięki możliwości edycji pliku elektronicznego ocenę ryzyka zawodowego można dostosować do potrzeb zakładu nanosząc niezbędne szczegóły oraz edytować na późniejszych etapach.

Dokumentacja dostępna w dwóch wersjach:

  • WERSJA ELEKTRONICZNA (polecana) - plik elektroniczny, dostępny w czterech rozszerzeniach, dzięki czemu plik otwiera się w każdym programie biurowym. Dzięki wysyłce elektronicznej, plik przekazywany jest na konto e-mail klienta, natychmiast po zaksięgowaniu płatności, co skraca czas realizacji zamówienia. Pobrana dokumentacja nadaje się do edycji, w łatwy sposób można nanieść zmianym wprowadzić aktualizację. 
  • WERSJA DRUKOWANA - wydrukowany i oprawiony dokument, gotowy do podpisu i wdrożenia w zakładzie pracy, wysyłany za pośrednictwem kuriera, na wskazany adres pocztowy.
Ocena ryzyka zawodowego - Wozak zrywkarz
Cena: 47.90 zł

Dostępność: NATYCHMIAST

 


Elektroniczna, plik .doc/.docx/.odt/.pdf 47.90 zł
Papierowa, gotowy wydruk - A4 59.00 zł

Brak opinii i ocen.