Ocena ryzyka zawodowego - Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)

ORZ-0866 - Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku - Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager) to kompletna dokumentacja, określająca ryzyko zawodowe. Obowiązek opracowania dokumentacji oraz przekazania jej treści pracownikowi, spoczywa na pracodawcy. Ze względu na rodzaj wykonywanych czynności grupa zawodowa, jaką są specjaliści z różnych dziedzin, jest narażona na szczególny rodzaj zagrożeń. Powyższa dokumentacja uwzględnia wszystkie te zagrożenia i zawiera:

  • stronę tytułową z nazwą stanowiska pracy oraz datą sporządzenia,
  • kartę charakterystyki stanowiska pracy,
  • opis zastosowanej metody oceny ryzyka,
  • wykaz czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych w formie tabeli,
  • karty charakteryzujące poszczególne zagrożenia,
  • sposoby ograniczania ryzyka na stanowisku pracy,
  • miejsce podpis pracownika, potwierdzającego zapoznanie się z treścią dokumentu.

Ze względu na specyfikę branży, powstawanie nowych stanowisk pracy, zwiększenie zatrudnienia w zakładach pracy, kontrole organów państwowych oraz związana z tym ilość tworzonej dokumentacji oferujemy kompletną dokumentację, gotową do wdrożenia, dostępną w dwóch wersjach:

  • WERSJA ELEKTRONICZNA (zalecana) - jest to plik elektroniczny, wysyłany na adres e-mail, wskazany przez klienta w zamówieniu. Dzięki możliwości wysyłki elektronicznej, plik trafia do klienta, natychmiast po zaksięgowaniu płatności, co do minimum skraca czas oczekiwania na produkt. Kolejną zaletą plików elektronicznych jest możliwość ich edycji - możemy dowolnie zmieniać treść, uwzględnić indywidualne szczegóły na stanowisku pracy, dokonać zmian w późniejszym czasie, np. gdy na stanowisku pracy pojawi się dodatkowy sprzęt, a wraz z nim dodatkowe zagrożenie. Pliki elektroniczne dostępne są w czterech rozszerzeniach, również dla darmowych programów biurowych.
  • WERSJA DRUKOWANA - wersja papierowa, oprawiona, gotowa do podpisania i wdrożenia w zakładzie pracy.
Ocena ryzyka zawodowego - Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)
Cena: 47.90 zł

Dostępność: NATYCHMIAST

 


Elektroniczna, plik .doc/.docx/.odt/.pdf 47.90 zł
Papierowa, gotowy wydruk - A4 59.00 zł

Brak opinii i ocen.