Ocena ryzyka zawodowego - Sortowacz odpadów komunalnych

ORZ-0009 - Sortowacz odpadów komunalnych

Produkt, jaki oferujemy to ocena ryzyka zawodowego na stanowisku - Sortowacz odpadów komunalnych. Jest to gotowa dokumentacja, która zawiera:

  • stronę tytułową,
  • szczegółową charakterystykę stanowiska pracy, 
  • opis wykorzystanej metody,
  • wykaz czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, w formie tabeli,
  • karty poszczególnych zagrożeń,
  • sposoby ograniczania ryzyka na stanowisku pracy,
  • miejsce na podpis pracownika.

Niniejsza ocena ryzyka zawodowego została opracowana na podstawie obowiązującej normy PN-N-18002, która cieszy się popularnością wśród dostępnych metod, w praktyce również jest doceniania przez organy kontrolujące. Dokument opracowany został przez najwyższej klasy specjalistów BHP. Jest gotowy do wdrożenia, a dzięki możliwości edycji wersji elektronicznej, można dostosować go do indywidualnych potrzeb.

Ocenę ryzyka zawodowego można zakupić w dwóch wersjach:

  • WERSJA ELEKTRONICZNA (zalecana) - plik pobierany jest przez klienta w formie elektronicznej, dzięki informacji przesyłanej bezpośrednio na adres e-mail. Skraca to drogę realizacji zamówienia. Dodatkowo plik dostępny jest w czterech rozszerzeniach, dzięki czemu klient nie ma problemu z jego otwarciem, nawet w darmowych programach edytujących tekst. Ponadto plik elektroniczny można bez problemu edytować, wprowadzając konieczne zmiany, również w przyszłości.
  • WERSJA DRUKOWANA - wydrukowany i oprawiony dokument, dostarczany kurierem na adres dostawy klienta.
Ocena ryzyka zawodowego - Sortowacz odpadów komunalnych
Cena: 47.90 zł

Dostępność: NATYCHMIAST

 


Elektroniczna, plik .doc/.docx/.odt/.pdf 47.90 zł
Papierowa, gotowy wydruk - A4 59.00 zł

Brak opinii i ocen.