Ocena ryzyka zawodowego - Pilot wycieczek

ORZ-0158 - Pilot wycieczek

Niniejszy produkt to najwyższej jakości dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowisku - Pilot wycieczek . Została opracowana przez zespół specjalistów BHP, stworzona na podstawie polskiej normy PN-N-18002.

Dokumentacja zawiera charakterystykę stanowiska pracy, wraz z opisem czynności, wykorzystywanymi narzędziami, określeniem miejsca i czasu pracy. Zagrożenia zostały sklasyfikowane i ujęte są w formie tabeli. Każde z zagrożeń posiada osobną kartę i jest bardzo szczegółowo opisane i scharakteryzowane. Opisane zostały źródła czynnika, skutki ekspozycji oraz sposoby redukcji ryzyka.

Dzięki zawartym w ocenie ryzyka zawodowego sposobom ograniczania ryzyka, pracodawcy zapewniają bezpieczeństwo swoim pracownikom. Pracownicy natomiast w sposób prawidłowy organizują stanowisko i samą pracę, wiedzą na co zwrócić uwagę, by ograniczać możliwość wystąpienia zagrożenia podczas wykonywania czynności zawodowych, to wszystko przekłada się na wypadkowość w czasie pracy. 

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku - Pilot wycieczek zawiera:

  • stronę tytułową,
  • kartę charakterystyki stanowiska pracy,
  • opis zastosowanej metody,
  • wykaz czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych,
  • karty zagrożeń,
  • sposoby ograniczania ryzyka na stanowisku pracy,
  • miejsce na podpis pracownika.

Produkt można zamówić w dwóch wersjach:

  • WERSJA ELEKTRONICZNA (zalecana) - plik elektroniczny, wysyłany drogą mailową, na podany w zamówieniu adres. Czas wysyłki produktów elektronicznych to niespełna 10 minut od zaksięgowania płatności. Plik dostępny jest do pobrania w czterech rozszerzeniach, dzięki czemu otworzą go również bezpłatne programy biurowe do edycji tekstu. Możliwość edycji gwarantuje wprowadzanie zmian, dostosowywanie dokumentu do własnych potrzeb.
  • WERSJA DRUKOWANA - drukowany, oprawiony dokument, wysyłany kurierem na adres pocztowy zamawiającego
Ocena ryzyka zawodowego - Pilot wycieczek
Cena: 47.90 zł

Dostępność: NATYCHMIAST

 


Elektroniczna, plik .doc/.docx/.odt/.pdf 47.90 zł
Papierowa, gotowy wydruk - A4 59.00 zł

Brak opinii i ocen.