Ocena ryzyka zawodowego - Pielęgniarka w dziale rentgenodiagnostyki

ORZ-2713 - Pielęgniarka w dziale rentgenodiagnostyki

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku - Pielęgniarka w dziale rentgenodiagnostyki to kompletna dokumentacja, określająca ryzyko zawodowe. Obowiązek opracowania dokumentacji oraz przekazania jej treści pracownikowi, spoczywa na pracodawcy. Ze względu na rodzaj wykonywanych czynności grupa zawodowa, jaką są specjaliści z różnych dziedzin, jest narażona na szczególny rodzaj zagrożeń. Powyższa dokumentacja uwzględnia wszystkie te zagrożenia i zawiera:

  • stronę tytułową z nazwą stanowiska pracy oraz datą sporządzenia,
  • kartę charakterystyki stanowiska pracy,
  • opis zastosowanej metody oceny ryzyka,
  • wykaz czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych w formie tabeli,
  • karty charakteryzujące poszczególne zagrożenia,
  • sposoby ograniczania ryzyka na stanowisku pracy,
  • miejsce podpis pracownika, potwierdzającego zapoznanie się z treścią dokumentu.

Ze względu na specyfikę branży, powstawanie nowych stanowisk pracy, zwiększenie zatrudnienia w zakładach pracy, kontrole organów państwowych oraz związana z tym ilość tworzonej dokumentacji oferujemy kompletną dokumentację, gotową do wdrożenia, dostępną w dwóch wersjach:

  • WERSJA ELEKTRONICZNA (zalecana) - jest to plik elektroniczny, wysyłany na adres e-mail, wskazany przez klienta w zamówieniu. Dzięki możliwości wysyłki elektronicznej, plik trafia do klienta, natychmiast po zaksięgowaniu płatności, co do minimum skraca czas oczekiwania na produkt. Kolejną zaletą plików elektronicznych jest możliwość ich edycji - możemy dowolnie zmieniać treść, uwzględnić indywidualne szczegóły na stanowisku pracy, dokonać zmian w późniejszym czasie, np. gdy na stanowisku pracy pojawi się dodatkowy sprzęt, a wraz z nim dodatkowe zagrożenie. Pliki elektroniczne dostępne są w czterech rozszerzeniach, również dla darmowych programów biurowych.
  • WERSJA DRUKOWANA - wersja papierowa, oprawiona, gotowa do podpisania i wdrożenia w zakładzie pracy.
Ocena ryzyka zawodowego - Pielęgniarka w dziale rentgenodiagnostyki
Cena: 47.90 zł

Dostępność: NATYCHMIAST

 


Elektroniczna, plik .doc/.docx/.odt/.pdf 47.90 zł
Papierowa, gotowy wydruk - A4 59.00 zł

Brak opinii i ocen.